ΓΕΩΝΑΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΓΕΩΝΑΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΑΦΜ: 998892909 ΔΟΥ: Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΜ ΓΕΜΗ: 270800400000
ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2410831010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014